Expertises

Expertises

Wij helpen jouw organisatie of bedrijf bij het ontwikkelen en realiseren van bedrijfsdoelstellingen. En ondersteunen jou bij het versterken van de relaties met jouw stakeholders. Daarnaast adviseren en begeleiden we jou bij al jouw vraagstukken over transparantie en positionering, professionalisering en rendementsverbetering, milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. We helpen je bijvoorbeeld met hoe jij verantwoording kunt afleggen over de prestaties van jouw organisatie naar interne en externe stakeholders.

Strategie, visie en positionering

Hoe maak je een goede strategie die zorgt voor resultaatverbetering? En een betere marktpositionering? Daar helpen wij je bij. Natuurlijk houden we rekening met een steeds hogere prijsdruk, toenemende eisen van belanghebbenden en een toenemende regeldruk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Organisaties en bedrijven zien steeds meer het belang in van MVO. Maar ze hebben ook vragen over duurzaam ondernemen óf krijgen vragen van ketenpartners over bijvoorbeeld een Carbon Footprint. Hoe je invulling geeft aan deze plannen? Dáár helpen wij je bij.

Kwaliteit, productiviteit en productveiligheid

Organisaties willen zichzelf meer onderscheiden door klantgericht te werken. Maar de regelgeving wordt steeds uitgebreider. Om de naleving van wet- en regelgeving én jouw eigen doelstellingen te realiseren, is het belangrijk om de basisprocessen te borgen.

Arbeidsomstandig­heden en veilige werkomgeving

Jaarlijks overlijden er in Nederland 60 mensen aan de gevolgen van bedrijfsongevallen en raken 200.000 mensen gewond, waarvan 2.300 zwaargewond. Naast de persoonlijke drama’s leiden ernstige ongevallen tot risico’s voor jouw bedrijf. Dat wil je voorkomen.

Milieuzorg en energie­management

Er is steeds meer aandacht voor het milieu. Natuurrampen en klimaatveranderingen laten de invloed van de mens op het milieu zien. Grondstoffen worden schaarser en vormen een bedreiging van de huidige levensstandaard in de toekomst. Actie is dus noodzakelijk.

Verduurzaming technische omgeving

Als je bezig bent met duurzaamheid en MVO, is verduurzaming van de technische omgeving ook een belangrijk aspect. Samen met onze partners kunnen wij jou helpen om jouw situatie in kaart te brengen. En reducties te realiseren. Want daar doe je het voor.

Verduurzaming producten- en diensten­portfolio

Organisaties en bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid en MVO, onderzoeken vaak ook de mogelijkheden voor verduurzaming van producten en diensten. Om dit in kaart te brengen, gebruiken we de Life Cycle Analysis (LCA), ook wel levenscyclusanalyse genoemd.

Wil je meer weten over onze dienstverlening of heb je vragen?

Scroll naar boven