Milieuzorg en energie­management

Milieuzorg en energie­management

Er is steeds meer aandacht voor het milieu. Natuurrampen en klimaatveranderingen laten de invloed van de mens op het milieu zien. Grondstoffen worden schaarser en vormen een bedreiging van de huidige levensstandaard in de toekomst. Ook voor de volgende generatie is actie noodzakelijk. Gelukkig zien steeds meer organisaties en bedrijven het belang hiervan in.

Op Europees niveau is daarom in 2012 de European Energy Directive (EED) aangenomen. Naleving van deze richtlijn is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Dan ben je ook verplicht om een energie-audit uit te voeren en energiebesparende maatregelen te nemen. Sinds december 2015 is de EED van kracht. De lokale overheden en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland handhaven deze regeling. En organisaties worden met onder andere tools en financiering ondersteund om de verduurzamingstransitie te ondersteunen.

Voldoe jij aan de milieuwetgeving?

Door milieu- en energiezorg kun jij vaak kosten besparen. Wij gebruiken instrumenten zoals Pharius, de ISO 14001 (milieumanagement), de ISO 50001 (energiemanagement), de nieuwe CO2 prestatieladder versie 3.1, de uitvoering van energie-audits, energielabel onderzoeken (EPA-U) om de structurele verbeteringen te ondersteunen en te borgen in de bedrijfsprocessen van organisaties. Onze medewerkers en partners zijn erkend energie-adviseur en geregistreerd op het QBISnl kwaliteitsregister voor de bouw- & installatiesector in Nederland. Daarom kunnen we ook als onderdeel van een verduurzamingsproject, de EPA-U-onderzoeken voor het energielabel uitvoeren.

Kan jij ondersteuning gebruiken om de milieurisico’s te beheersen? Neem dan contact met ons op.

Help mij om mijn milieurisico’s te beheersen

Scroll naar boven